Nīcgales vecā pamatskola , Nīcgales pagasts, Daugavpils novads
Kadastra nr.: 44760050465001 Sākotnējā cena: EUR 10900
Platība(m2): 649.1 Nolikums
Izsole notiks 05.04.2016. plkst.10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē. Pieteikties izsolei līdz 30.03.2016. plkst: 15:00