2018.gada 9.martā plkst. 19.00 Nīcgales TN atpūtas vakars

Sievietes liktenis mīlēt un ciest

Piedalās: Dvietes amatierteātris “Nebēdnieki” un Nīcgales pagasta TN amatierteātris “Kvēlošās sirdis”