Latvijas Republikas 101.gadadiena Nīcgalē

Mana Latvija, dadzītis mazs,
Ieķēries pasaules svārkos:
Rieksts, ko visstiprākais zobs
Pūlas, bet nespēj pārkost;
Tālu saredzams kuģa masts,
Vēja piepūsta bura:
Mana Latvija, gaismas stars,
Zibens elkonī turas…

                                       A.Skalbe

2019.gada 18.novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienu un ieiešanu otrajā simtgadē, Nīcgales TN zālē  notika svētku pasākums ,,Mana Latvija – gaismas stars”. Spožas sveču gaismiņas sagaidīja ik vienu ciemiņu, kas nāca uz svētkiem veltīto pasākumu.

Pasākums tika atklāts ar Raiņa dzejoli  ,,Jaunais laiks”, ko nolasīja  Gunita Skutele un  Latvijas himnu. Koncerta turpinājumā visus priecēja pagasta sieviešu vokālais ansamblis ,,Dzirkstelītes”.

,,Bet tā kā pats pamats esam mēs – cilvēki”, cik cēli būs cilvēki, tik skaista un dižena būs mūsu Latvija.

 Pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Stikāns sveica visus klātesošos svētkos un  pasniedza pateicības rakstus.

Kā dāvana visiem Nīcgales pagasta iedzīvotajiem un viesiem  bija Sanda Ulpes koncerts. Pasākuma noslēgumā  klātesošie mielojās ar svētku kūku.

Paldies pagasta pārvaldei par atbalstu.

 Lai mūsu kopīgais darbs un gaišās domas stiprina valsts godu un neatkarību.

 

Aina Stikāne

Nīcgales pagasta Tautas nama vadītāja