Jāņu ielīgošana ,,Nāc, nākdama, Jāņu diena!”

Ielīgošanas pasākums Nīcgalē šī gada 22.jūnijā pie Nīcgales TN.

1. Plkst.11.00 – Jāņu vainagu pīšanas radošās darbnīcas.
2. Plkst.16.00 – Sētas pušķošana.
3. Plkst. 20.30 – Jāņu ielīgošana ,,Nāc, nākdama, Jāņu diena!”

Aicinām visus pagasta iedzīvotājus ielīgot Jāņus kopā!

Īpašie viesi – Līgas un Jāņi.