Administrācija

Nīcgales pagasta pārvalde
Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5463
Mob.tālr. 29131129, tālr.65471145
e-pasts: parvalde@nicgale.lv
Rekvizīti:
Banka: Valsts kase
SWIFT: TRELLV22
Reģistrācijas numurs: LV90000078848
Konts numurs: LV26TREL9812137004000

Darba laiks:
– Pirmdiena: 08.00 – 17.30
– Otrdiena: 08.00 – 16.30
– Trešdiena: 08.00 – 16.30
– Ceturtdiena: 08.00 – 16.30
– Piektdiena: 08.00 – 15.30
Pusdienu pārtraukums: 12.00-12.30

Pagasta pārvaldes vadītāja iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
– Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
– Trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis Mob.tālr.
Pārvaldes vadītājs Pēteris Stikāns 29131129
Sekretāre Valda Pudāne 65471145
Galvenā grāmatvede Ļubova Vērdiņa 65471124
Grāmatvede Rudīte Grosberga 65471113
Kasiere Valda Pudāne 65471113
Jaunatnes lietu speciāliste Jekaterina Sokolova 22345387
Sporta darba organizators Jekaterina Sokolova 22345387
Kapu pārraugs Anfisa Smagare  27857182
Īpašumu apsaimniekošanas daļa
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Juris Kokars 25450723
Kultūras nams
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Kultūras Tautas nama vadītāja Aina Stikāne 29177299
Daugavpils novada Sociālais dienests
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Augšdaugavas novada Sociālais dienests, sociālā darbiniece Nīcgales pagastā Irina Bule 29455219
Daugavpils novada Višķu bāriņtiesa
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Augšdaugavas novada Višķu bāriņtiesa, bāriņtiesas loceklis Nīcgales pagastā Valdis Miltiņš 29424160
Tautas bibliotēka
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Tautas bibliotēkas vadītāja Žaklīna Teilāne 22024119
Izglītības iestādes
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja Iveta Guģe 28353494
Feldšeru punkts
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Nīcgales pagasta feldšeru punkts, ārsta palīgs Elija Kudiņa 22474141

29211228