Aizritējusi tikšanās ar grāmatu tulkotāju Daci Meieri

VKKF projekta ietvaros “Personību stāsti Daugavpils novada bibliotēkās”
30. martā Nīcgales pagasta tautas bibliotēkā notika lasītāju tikšanās ar grāmatu tulkotāju Daci Meieri.
Pasākumu atbalstīja Daugavpils novada kultūras pārvalde.
Ruta Bogdanova,
Nīcgales pagasta tautas bibliotekas vadītāja