Amatiermākslas kolektīvi

Sieviešu vokālais ansamblis ,,Dzirkstelītes”
Vadītāja Žaneta Gasjaņeca
Tālr. 28853445
E-pasts: zanneta11@inbox.lv
Mēģinājumi notiek: piektdien plkst. 13.00
Piedāvājums: koncertprogramma,, Kur saulīte rotājas” (20 min)

Vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Lakši”
Vadītāja Aija Daugele
Tālr. 29158591
E-pasts: saule.a@inbox.lv
Mēģinājumi notiek: trešdien plkst. 18.00, svētdien plkst. 15.00
Piedāvājums: koncertprogramma ,,Skaista mana tēva sēta” (25 min)

 

Folkloras kopa ,,Neicgaļīši”
Vadītāja Žaneta Gasjaņeca
Tālr. 28853445
E-pasts: zanneta11@inbox.lv
Mēģinājumi notiek: otrdien vai ceturtdien plkst. 18.00
Piedāvājums: koncertprogramma ,,Dziesmu vācelīte” (15 min)

Amatierteātris ,,Kvēlošās sirdis”
Vadītāja Dace Skutele
Tālr. 28608141
E-pasts: skuteledace@inbox.lv
Mēģinājumi notiek: otrdien plkst. 16.00
Piedāvājums: ,,Ludziņas iz dzīves”

Līnijdeju grupa ,,Rodeo meitenes”
Vadītāja Rudīte Grosberga
Tālr. 26420435
E-pasts: ruditestikane@inbox.lv
Mēģinājumi notiek: svētdien plkst. 13.00
Piedāvājums: koncertprogramma „Veco ratu griežot…” (30 min)