Amatiermākslas kolektīvu atskaites koncerts – balle ,,Malu tēvu zemītē” 26.novembrī Nīcgalē

Tikko no krāsns izvilkts siltas maizes rieciens, kas devīgi pārziests ar kūstošu sviestiņu.  Ziemīgi vēsās dienas ir īstais laiks, kad izmēģināt spēkus maizes cepšanā, jo tur, kur cepas maize, valda siltums, omulība un patīkama smarža, rodas svētku  sajūta pēc labi padarītiem lauku darbiem , bet silts  maizes  rieciens ir paveiktā darba auglis.  Tā sākās  kārtējais pašdarbības kolektīvu sanākšanas svētku koncerts, kas kolektīviem vēstīja  par jaunas  sezonas sākumu to darba laukos. Koncertā Nīcgales pagasta ļaudis priecēja  visi pagasta pašdarbības kolektīvi, kā arī viesi no kaimiņu novada – kapella ,,Augusti” no Līvāniem. Visi rādīja ko nu kurš labāk prot. Deju kolektīvs ,,Lakši” (vadītāja Aija Daugele) priecēja ar raitu dejas soli, vokālais ansamblis ,,Dzirkstelītes”(vadītāja Žaneta Gasjaņeca) ļāva ieklausīties skanīgās dziesmās, savukārt folkloras kopa ,,Neicgaļīši” (vadītājs Oskars Bērziņš) vakaram piešķīra  jautrĪbu, skandinot dziesmas latgaliski, savu pipariņu pasākumam piebēra līnijdeju grupa ,,Rodeo” (vadītāja Rudīte Grosberga)  ar dejas un tērpu dažādību. Kapella ,,Augusti” (vadītājs Oskars Bērziņš) no Līvāniem ļāva ieklausīties  jautrajās dziesmās un dažādu instrumentu skaņās, kas pasākumam piešķīra savu odziņu.

Vakara gaitā tika iepazītas maizes cepšanas tradīcijas, ko visiem mēģināja parādīt amatierteātra ,,Kvēlošās sirdis” (vadītāja Valda Pudāne) dalībnieki.  Koncerta noslēgumā  pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Stikāns visiem kolektīviem pateicās par jauko koncertu un dāvināja svētku klinģerus.  Skatītāji, kas vienmēr atbalsta kolektīvus, tika  cienāti ar pašu ceptām magoņu un kanēļa smalkmaizītēm.