Bērnu aizsardzības dienas pasākums ,,Nāc, nākdama vasariņa”

Šī gada 3.jūnijā Nīcgalē notika Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums. Jauki spīdot saulītei, pie PII ‘’Sprīdītis” pulcējās bērni, lai ar prieku iedejotu vasaru kopā ar līnijdeju grupu ,,Rodeo juniori”. Jautrība turpinājās, kad visi pasākuma dalībnieki kopā ar zvēriņiem –  zaķi, lāci, lapsu, peli un vilku meklēja nozaudēto dārgumu lādi. Lai atrastu lādi, bija jāpārvar daudz un dažādi šķēršļi, līdz  beidzot lāde bija atrasta. Lādē tika atrasti dažādi mūzikas instrumenti, baloni un burbuļpūšamie, līdz ar to jautrība varēja turpināties. Tika nodibināts bērnu orķestris, pūsti  baloni un gaisā palaisti burbuļi, neiztika arī bez kāda kārumiņa. Liels paldies Jauniešu grupiņai un scenārija autoram Sandim. Lai visiem saulaina un jauka vasara!

Aina  Stikāne ,  kultūras nama vadītāja

FOTO