Bērnu rīts “Brīnumi jau neizbeidzas”Nīcgalē

  1. februārī bērnu rītā “Brīnumi jau neizbeidzas” , Nīcgalē atzīmēja bērnu dzejniekam Vitautam Ļūdēnam 80. dzimšanas dienu.

Bibliotēkā pulcējās bērnudārza audzēkņi, lai kopā svinētu dzejnieka Vitauta Ļūdēna 80. dzimšanas dienu. Pirms pasākuma grupiņā bērni kopā ar audzinātājām lasīja V.Ļūdēna dzejoļus. Pasākumu atklājot, vecākās grupiņas audzēkņi  ar audzinātāju Ināru Ašķeļaņecu sniedza sagatavoto priekšnesumu.

Izspēlējot V.Ļūdēna dzejoļus, dalībnieki būvēja krāsainas lidmašīnas stārķim, strazdam, vardei, susuram, mākonim , pūķim un citiem dzejoļu tēliem.

Katram dalībniekam bija iespēja ierakstīt savu īpašo zvaigznīti “ZVAIGŽŅU MĀJĀ”.

Lai  dzejas brīnumi nebeigtos un turpinātos, bibliotēkas  brīnumu maisā katrs dalībnieks varēja izvēlēties sev mazu brīnumiņu – pārsteigumu.

Ruta Bogdanova, bibliotēkas vadītāja