BIBLIOTĒKU DARBĪBA NO 15.NOVEMBRA

  • Bibliotēkas atjauno darbību, gan iekštelpās, gan ārtelpās sniedzot pakalpojumus epidemioloģiski drošā režīmā apmeklētājiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
  • Bibliotēkā tiks pārbaudīti apmeklētāju Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāti, izmantojot mobilo aplikāciju “Covid19Verify”, lai pārliecinoties par apmeklētāja identitāti tik lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.
  • Bērni līdz 12 gadu vecumam bibliotēku var apmeklēt tikai kopā ar pieaugušajiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Bērniem no 12 gadiem jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.
  • Apmeklētāju ar bērniem, kuriem nav sertifikāta par vakcināciju vai pārslimošanu, plūsma jānodala no pārējiem bibliotēkas apmeklētājiem laikā vai telpā, piemēram, nosakot īpašu apmeklējuma laiku apmeklētājiem ar bērniem, kuros bibliotēka ir slēgta citiem apmeklētājiem, vai apmeklētājus ar bērniem apkalpojot no citiem apmeklētājiem nošķirtās telpās.
  • Bibliotēkas apmeklētājiem (izņemot apmeklētājiem no vienas mājsaimniecības) ir jāievēro 2 metru savstarpēja distance, kā arī jālieto sejas maskas, nosedzot muti un degunu (izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam).
  • Bibliotēkas turpina nodrošināt arī attālos pakalpojumus un konsultācijas.
  • Izņēmuma gadījumā, ja bibliotēka nevar nodrošināt bezkontakta grāmatu apmaiņu, tā var sniegt klātienes grāmatu apmaiņas pakalpojumus apmeklētājiem bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta bibliotēkas telpās, it īpaši nodrošinot informācijas resursus mācību vai studiju vajadzībām. Klātienes grāmatu apmaiņa apmeklētājiem bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta organizējama tikai pēc iepriekšēja pieraksta, nodrošinot, ka bibliotēkas telpās vienlaikus neatrodas citas personas.
  • Ja bibliotēka organizē publiskus pasākumus (konferences, seminārus, diskusijas, tikšanās u.t.t.), pasākuma apmeklētājiem tā norises laikā jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās, ievērojot MK rīkojuma Nr.720 punkta 5.24. nosacījumus.

Vēlamies uzsvērt, ka ārkārtējā situācija Latvija ir noteikta līdz 2022.gada 11.janvārim, tāpēc bibliotēkas turpina būt atbildīgas, sniedzot bibliotēku pakalpojumus, un ievēro visas normatīvajā regulējumā noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Svarīgi!!! Pirms doties uz bibliotēku, lūdzam sazināties ar bibliotēkas darbinieku un precizēt pieejamos pakalpojumus un darba režīmu.

Neskaidrību gadījumā iesakām izmantot Covid-19 oficiālo valsts tīmekļvietni https://covid19.gov.lv/, Covid-19 uzziņu tālruni 8345, Kultūras ministrijas tīmekļvietni https://www.km.gov.lv/lv/aktualais-par-covid-19 un konsultatīvos tālruņus 67330254 vai 29192298.

Augšdaugavas novada pilsētu un pagastu bibliotēku kontaktinformācija:
https://www.daugavpilsnovads.lv/kultura-kategorija/bibliotekas/
https://www.ilukste.lv/kultura/