Iedzīvotāju sapulce

Šī gada  17. februārī  plkst.10.00   Nīcgales pagasta Tautas namā    notiks sapulce ar iedzīvotājiem. Tā tiks organizēta, lai sniegtu informāciju par pagasta pārvaldē 2016.gadā paveikto darbu un plāniem 2017.gadam, kā arī uzklausītu iedzīvotāju jautājumus, ierosinājumus novada domes vadībai un speciālistiem.