Kontakti un rekvizīti

Nīcgales pagasta pārvalde
Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5463
Mob.tālr. 29131129, tālr.65471145
e-pasts: parvalde@nicgale.lv
Rekvizīti:
Banka: Valsts kase
SWIFT: TRELLV22
Reģistrācijas numurs: LV90000078848
Konts numurs: LV26TREL9812137004000

Darba laiks:
– Pirmdiena: 08.00 – 17.30
– Otrdiena: 08.00 – 16.30
– Trešdiena: 08.00 – 16.30
– Ceturtdiena: 08.00 – 16.30
– Piektdiena: 08.00 – 15.30
Pārtraukums: 12.00-12.30

Pagasta pārvaldes vadītāja iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
– Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
– Trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis Mob.tālr.
Pārvaldes vadītājs Pēteris Stikāns 29131129
Sekretāre Valda Pudāne 65471145
Galvenā grāmatvede Ļubova Vērdiņa 65471124
Grāmatvede Rudīte Grosberga 65471113
Kasiere Valda Pudāne 65471113
Zemes lietu speciālists, darba laiks  katru otrdienu  no plkst.09.00-12.00 Žanis Smilgins 28371231
Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja Iveta Guģe 20278400
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis no 01.09.2019. Juris Kokars  25450723
Kultūras Tautas nama vadītāja Aina Stikāne 29177299
Tautas bibliotēkas vadītāja Žaklīna Teilāne 22024119
Nīcgales pagasta feldšeru punkts, ārsta palīgs Elija Kudiņa  29211228, 22474141
Jaunatnes lietu speciāliste Jekaterina Sokolova 22345387
Sporta darba organizators Jekaterina Sokolova  22345387
Kapu pārraugs Anfisa Smagare 27857182
Augšdaugavas novada Sociālais dienests, sociālā darbiniece Nīcgales pagastā Irina Bule 29455219
Augšdaugavas novada Višķu bāriņtiesa, bāriņtiesas loceklis Nīcgales pagastā Valdis Miltiņš 29424160