Lielajā talkā tika sakopta novada teritorija

23. aprīlī 49 apstiprinātajās talkas vietās Daugavpils novadā norisinājās Lielā talka. Latvijā talka noritējusi 1750 talkas vietās. Visaktīvāk novadā talkojuši Kalkūnes, Naujenes un Višķu pagastu iedzīvotāji. Kā katru gadu, arī šogad novada iedzīvotāji ir bijuši gana aktīvi talkotāji.

Ambeļu pagastā tika sakopta estrādes teritorija. Biķernieku pagastā tika sakopta ciema teritorija, vākti atkritumi, stādīti koki un krāsots bērnu rotaļu laukuma aprīkojums. Savukārt Biķernieku pamatskolas apkārtnes sakopšanā piedalījies skolas kolektīvs. Vairākos pagastos tika uzprišinātas un ierīkotas jaunas puķu dobes, kā arī stādīti koki un dekoratīvie stādi. Tā, piemēram, puķu dobe tika ierīkota Kumbuļu ciemā, Dubnas pagastā tika stādītas egles, 20 egles tika iestādītas arī Višķu pagastā, Kalupes pagastā atjaunotas puķu dobes un stādīti dekoratīvie krūmi, arī Līksnas parka jaunajā daļā tika stādīti koki. Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” kolektīvs piedalījās ziemas dārza, akmens dārza un dabas stūrīša izveidē un augļu koku krāsošanā. Talkošanā piedalījušies 35 iestādes darbinieki. Nīcgales pamatskolā atjaunota Zaļā klase, uzstādīti soliņi un atjaunota bērzu aleja. Maļinovieši aktīvi iesaistījās bērzu un liepu stādīšanā. Kopumā tika iestādīti 130 koki. Tika sakoptas vairākas novada pludmales, ezeru, upju un dīķu krasti. Tā, piemēram, Višķu pagastā tika sakopta pludmale un laivu stacija, kalkūnieši sakopa Daugavas krastu, Kalupes iedzīvotāji – Kalupes ezera krastu. Tāpat tika sakopts Medumu ezera krasts, Poguļankas upes apkārtne pie dižakmens un avota, publiskā pludmale pie Sventes ezera, Grāfu Plāteru-Zībergu pusmuižas parka dīķa apkārtne Vaboles pagastā, Jugaņinas ezera krasts, Luknas ezera krasts, pludmale un laivu stacija un Dubnas ezera krasts.

Tāpat vairākos pagastos notika ceļu posmu, ciemu teritoriju, parku, baznīcu apkārtņu un pieminekļu sakopšanas darbi. Talkoja arī citu novada pašvaldības iestāžu kolektīvi. Aktīvi talkoja Silenes un Skrudalienas, Randenes, Kalupes, Tabores, Medumu, Naujenes, Nīcgales pamatskolas kolektīvi, kā arī Sventes, Špoģu un Vaboles vidusskolu un Višķu profesionālās vidusskolas kolektīvi.

Kapsētu sakopšanas darbojas piedalījās Skrudalienas, Līksnas, Nīcgales, Tabores, Kalupes un Dubnas pagasta iedzīvotāji.

Savas apkārtējās teritorijas sakopa arī Višķu sociālās aprūpes centra un sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” kolektīvi. Laucesas pagastā talkojuši arī IK „Lavra” pārstāvji, savukārt Sventē – viesu nama „Rudzupuķes” kolektīvs, bet Skrudalienā – mednieku kolektīvs „Skrudaliena”.

Daugavpils novada domes kolektīvs talkoja dabas parkā „Daugavas loki”, sakopjot Daugavas krastu un Markovas takas apkārtni.

Talkas noslēgumā talcinieki baudīja kopīgas maltītes. Pagastu pārvalžu vadītāji saka lielu paldies talciniekiem par padarīto darbu.