Lieldienu pasākums Nīcgalē “Atnāca Lieldiena…”

Klausījos, brīnījos, kas aiz kalna gavilēja;
Lieldieniņas braukšus brauca, asnus veda vezumā.

Ir iestājies pavasaris, sniegs nokusis, parādās pirmie asni un zaļa zāle un ļaudis ar prieku sagaidīja Lieldienas. Kas Nīcgales pagastā tika svinētas otrajā Lieldienu dienā, tas ir 18.aprīlī.
Ar skanīgām  Lieldienu dziesmām priecēja  folkloras kopas “Neicgalīši”.
Visi klātesošie atcerējās Lieldienu ticējumus un piedalījās atrakcijās  kopā ar Lieldienu zaķiem – olu meklēšanā, ripināšanā, mīklu minēšanā, konkursā skaistākā un stiprākā Lieldienu ola. Raitā solī veica jautrās stafetes.
Par aktīvu dalību saņēma veicināšanas balvas un gandarīti devās mājās.

Aina Stikāne,
Nīcgales TN vadītāja