Nīcgalē tapis futbola laukums

Daudzus gadus nīcgalieši sapņoja par atpūtas centra izveidi, un šovasar sapnis kļuva par īstenību. Pateicoties projektu konkursam „Latvijas Mobilais Telefons Latvijai”, esam tikuši pie sava futbola laukuma ar visu inventāru! Esam iegādājušies futbola laukuma aprīkojumu: vārtus, bumbas, vestes, zālāju laukumu līniju marķieri, kā arī futbola laukuma karogus. Lieliski bija tas, ka dažāda vecuma kopienas iedzīvotāji paši ļoti aktīvi iesaistījās futbola laukuma izveidē. —–

Projekta „Veselīga dzīvesveida popularizēšana Nīcgales kopienā” mērķis popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, iesaistot kopienas iedzīvotājus futbola laukuma izveidē, ir sasniegts godam. Tālāk Nīcgales pagasta pārvalde, komunālais dienests, zemnieki un citi iedzīvotāji gatavi tālāk veidot sen domāto atpūtas centru – stadionu, hokeja laukumu un estrādi. Šāda teritorijas labiekārtošana sekmēs kopienas dažādu paaudžu cilvēku veselīgu dzīvesveidu un visas kopienas ilgtspējīgu attīstību.

14.septembrī Nīcgales pagasta iedzīvotāji, skolēni, vecāki, LMT pārstāve Edīte Faibuševiča svinīgi atklāja jauno futbola laukumu. Par godu šim priecīgajam notikumam Nīcgales pamatskolas skolēni sarīkoja nelielu koncertu ar dejām un dziesmām. Tika pasniegtas pateicības visiem atbalstītājiem. Pēc svinīgās daļas tika organizēta futbola spēle, kurā piedalījās skolēni un viņu vecāki. Spēlē tika izmantoti jaunie sporta piederumi – bumba un krekliņi. Šoreiz uzvarēja draudzība, turpmāk Nīcgales futbolistiem novēlam godalgotas vietas!

FOTOGALERIJA

 

Projekta direktore Antija Vēvere