Nīcgales pagasta bibliotēkā tika godināti Jāņa Baltvilka dzejoļi

“TUR TUPĒJA VIENS DZEJOLIS”

29.aprīlī Nīcgales pagasta bibliotēkā pulcējās mazie lasītāji kopā ar audzinātājām, lai tiktos un sadraudzētos ar Jāņa  Baltvilka dzejoļiem. Dzejnieks ir teicis, ka pasaule ir pilna ar dzeju, un tā ir visur – valodā, dabā. Tagad pavasara plaukumā kad:

“Dzied bērza zarā kurmis

tik līksmi, cik vien var.

Es arī dziedu līdzi:

Klāt atkal pavasars!”

Mums – pieaugušajiem vien jāprot palīdzēt bērniem to saklausīt, ieraudzīt, sataustīt un izlasīt. Lielie bērni   lasīja un savirknēja  pašu zīmētu “Apoga alfabētu”, ieklausoties Jāņa Baltvilka dzejoļos par pavasari veidoja un zīmēja to krāsainu un pilnu ar brīnumiem, vēl mācījās jautrus  un neparastus skaitāmpantus. Rīta stunda bibliotēkā izskanēja ar kopīgu dziesmu par alfabētu.

Ruta Bogdanova,

bibliotēkas vadītāja