NĪCGALES PAGASTAM – 80!

30. aprīlī Nīcgales pagasts atzīmēs savu 80 gadu jubileju.

30. aprīlī no plkst. 09.00 – pavasara gadatirgus Nīcgales ciemā.
Plkst. 10.30-12.00 – Svētku aklāšana. Pašdarbības kolektīvu koncerts.
Plkst. 12.00 – “Dricānu dominantes” koncerts.
No plkst. 14.00 – jaunatnes un sporta aktivitātes, piepūšamās atrakcijas bērniem.
Visas dienas garumā Nīcgales pamatskolas telpās skatāmas izstādes “Nīcgales pagastam 80” un “Nīcgales pamatskolai 80”.
Plkst. 17.00 Nīcgales pamatskolā – absolventu salidojums.
1. maijā plkst. 12.00 Nīcgales Romas katoļu draudzes baznīcā – svētku Dievkalpojums un garīgais dziedājums. Svētku noslēgums.

nicagel