Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”

Adrese: Daugavas iela 4, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5463
e-pasts: pii_spriditis@nicgale.lv
Tel.: 65471127
Par Nīcgales pirmskolas izglītības iestādi “Sprīdītis” Augšdaugavas novada izglītīvbas pārvaldes mājas lapā

Veltījums Nīcgales mazajiem „Sprīdīšiem”.
Bērns ar Sprīdīša ziņkārām acīm,

Spēku smēlies no Lielā akmens,
Nīcgales mežā, kas vareni stāv
Vēstīdams visiem nostāstus, teikas.
Sapņus palaid Daugavas viļņos
Ilgas neslēp zem sūnainās takas,
Veldzi un dzidrumu pasmel no akas
Ticību baznīcas takas rod
Smaidu zilajām debesīm dod!
Bērns ar Sprīdīša ziņkārām acīm.
Kā tu Dzimtenes tālumos skaties?

Skolotāja Daina Mazure

Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” mērķis:
organizēt un īstenot profesionāli nodrošinātu, kvalitatīvu pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai.

Mēs lepojamies:

 • Ar zinātkāriem, atjautīgiem un gudriem bērniem.
 • Ar mīļu, radošu kolektīvu.
 • Ar to, ka mūs atbalsta Daugavpils novada dome, Daugavpils novada Izglītības pārvalde, Nīcgales pagasta pārvalde, Nīcgales pamatskola, Nīcgales Tautas nams, Nīcgales Tautas bibliotēka.
 • Ar atsaucīgiem vecākiem.
 • Ar to, ka mūsu iestādi apmeklē bērni no kaimiņu pagastiem.
 • Ar to, ka iestādes kolektīvs izkopj un attīsta paaudzēs veidojušās tradīcijas:
  1. Zinību diena.
  2. Ražas svētki
  3. Skolotāju diena.
  4. Latvijas dzimšanas dienas svinības
  5. Ziemassvētku sagaidīšana
  6. Lieldienu svinēšana.
  7. Mātes dienai veltīts koncerts.
  8. Izlaidums.
 • Iestāde pašreizējās telpās atrodas no 1995. gada 2.janvāra.
 • NPII strādā pēc vispārējās pirmsskolas izglītības programmas (IKVD vispārējās izglītības programmas licences Nr. V-5541, izsniegta 2012.gada 27.septembrī, kods 01011111)
 • Šobrīd izglītības iestādē darbojas divas grupas, kuras apmeklē 30 bērni vecumā no diviem līdz septiņiem gadiem.
 • Mācību procesu nodrošina 4 pedagogi
 • Iestādes sekmīgu darbību palīdz nodrošināt 7 tehniskā personāla darbinieki
 • Iestādes darba laiks no 8.00 līdz 18.00, kā arī darbojas diennakts grupa.
 • Iestāde atrodas Augšadugavas novadā, Nīcgales pagastā, Daugavas ielā 4
 • Iestādes vadītāja Iveta Guģe, kontakttālrunis 5471127.

Dokumenti

Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikums
Iesnieguma veidlapa

Izglītības programmas

Nosaukums Kods Licence
Vispārējās pirmskolas izglītības programma 01011111 Nr. V-5541 izsniegta 27.09.2012