Nīcgalieši pateicas prāvestam Andžejam Lapinskim

15.septembrī pēc Svētās Mises nīcgalieši un pagasta pārvalde pateicās par garīgo ieguldījumu draudzes dzīvē, kā arī izteica savu mīlestību un cieņu prāvestam  Andžejam Lapinsksim. Turpmāk prāvests kalpos arī kā Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Teoloģijas institūta (garīgā semināra) prorektors. Viņa prombūtnes laikā Nīcgales draudzē kalpos priesteris Valērijs Oļševskis no Daugavpils.