Par pagastu

Nic_KontursNīcgales pagasts atrodas Augšdaugavas novada ziemeļrietumu daļā, Daugavas krastā, 29 km attālumā no Daugavpils. Ziemeļos un ziemeļaustrumos pagasts robežojas ar Jersikas pagastu un Vārkavas novadu, dienvidos ar Kalupes un Dunavas pagastiem.
Nīcgales pagasta kopējā platība ir 96,57 km², no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 3368.5 ha, meži aizņem 4693.6 ha, zem ūdeņiem – 437.0 ha.
Uz 2014.gada 01.janvāri pagastā bija 783 iedzīvotāji.
Lielākais apdzīvotais ciems – Nīcgale (pagasta administratīvais centrs), kopā pagasta teritorijā ir 20 ciemu (Somugols, Dukurieši, Kalnišķi, Dreiski u.c.).
Lielākā upe: Daugava (robežupe), tās pieteka Jāņupe. Teritorijā atrodas Nīcgales purvs, ir māla iegulas, teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils, autoceļi Rīga –Krāslava Višķi – Nīcgale. Pašvaldības ceļi sastāda 39.51 ha.
Nīcgale – apdzīvota vieta Augšdaugavas novadā. Izveidojusies bijušās Nīcgales muižas teritorijā. Vēsturiskos avotos pirmoreiz minēta 12.gadsimtā, kas ietilpa latgaļu apdzīvotā Jersikas valstī, 13.gadsimtā novadu pakļāva Livonijas ordenis, 17.gadsimtā – Polija, 18.gadsimtā – Krievija, 19.gadsimtā teritorijā bijusi Nīcgales muiža, 1863.gada iesvētīta Nīcgales Romas katoļu baznīca. Pēc 2.pasaules kara teritorijā nodibināti 5 kolhozi, vēlāk tie apvienoti padomju saimniecībā “Nīcgale” (likvidēta 90.gadu sākumā).
Nīcgales ciemā atrodas pagasta pārvaldes ēka, Nīcgales pamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”, tautas nams, tautas bibliotēka, feldšeru punkts, 1 veikals, pasts, dzelzceļa stacija. Teritorijā atrodas Nīcgales Romas Katoļu draudzes baznīca, 2 kapsētas (Nīcgales kapseta un Jaunās sādžas kapi). Darbojas vairākas SIA un zemnieku saimniecības.
Pagastā atrodas vietējās un valsts nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti skat. sadaļu DABA.