PAZIŅOJUMS

Nīcgales  pagasta pārvalde, pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma Nr.795 “Par kritēriju apstiprināšanu Daugavpils novada pašvaldības dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 4.punktu aicina pagasta iedzīvotājus 16.oktobrī plkst. 11.30 ierasties  Nīcgales pagasta tautas namā, Nīcgales  ciemā, lai iepazītos ar Daugavpils novada pašvaldības ceļu atlases kritērijiem konkursam un  piedalīties projektā ietvertā Nīcgales pagasta ceļa Ozoli – Avotiņi , kā arī Mežniecība – Dukurieši  apspriešanā .