Publiskā apspriešana Nīcgalē

Publiskā apspriešana Nīcgalē

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 “Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā” un grozījumiem saistošajos noteikumos, Nīcgales pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par bīstamo koku nozāģēšanu: 2 egles – Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā, 4 bērzi un 4 tūjas Skolas ielā 17, Nīcgales ciemā, 2 liepas un 1 apsi Jaunās sādžas kapos.

Sabiedriskās apspriešanas laiks no 28.01.2021. līdz 17.02.2021.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Nīcgales pagasta pārvaldē (Skolas ielā 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads) attālināti sūtot uz e-pastu: parvalde@nicgale.lv vai zvanot pa tālruni 29131129 no 2021.gada 28.janvāra līdz 2021.gada 17.februārim.

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Publiskā apspriešana notiks 2021.gada 17.februārī plkst.9.00 Nīcgales ciemā, Skolas ielā 17 un plkst.10.00 Jaunās sādžos kapos.

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 29131129 (P.Stikāns)