Rudens vēju nesta dziesma skan

Kad viss rudens skaistums sakritis uz zemes un nebēdnis vējš triec lapas virpulī , 18. oktobrī Nīcgales  TN notika vokālo ansambļu saiets-koncerts ,,Rudens vēju nesta dziesma skan”. Bija

ieradušies  ciemiņi no tuviem un tālākiem kaimiņu pagastiem, lai visus priecētu ar savām skanīgajām balsīm.

Aglonas KC jauktais vokālais ansamblis ,,Dziedkopa”, vadītāja  Marta Bicāne, Maļinovas saieta nama interešu kopas vokālais ansamblis ,,Ivuški”,  vadītāja Aija Ozoliņa,  Pelēču KN vokālais ansamblis  ,,Iedvesma”, vadītāja Guna Siliniece,  Kalkūnes pagasta  sieviešu vokālais ansamblis ,,Pērles”,  vadītāja  Brigita Madelāne,  soliste no Maļinovas pagasta  Zoja Markelova, Aizkalnes TN sieviešu vokālais ansamblis,  vadītāja Lilita Livdāne,  Ambeļu KN interešu kopa ,,Romaška”, vadītājs Aleksandrs Barkovskis, Biķernieku KN sieviešu vokālais ansamblis ,,Rjabinuška”, vadītāja Olga Pankova.

Koncertu noslēdza pašmāju  TN sieviešu vokālais  ansamblis ,,Dzirkstelītes”, vadītāja  Žaneta Gasjaņeca.

Pateicības vārdus dalībniekiem teica pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Stikāns.

Daudz pozitīvu emociju saņēma klausītāji, kuri  veltīja daudz skaļu aplausu, gan paši dalībnieki, dāvājot prieku un dziesmas mīlestību. Koncerta izskaņā visi vienojās  kopīgā dziesmā ,,Mārtiņrozes sveikas” .

Pateicamies  Nīcgales pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu.

Aina Stikāne

Nīcgales pagasta Tautas nama vadītāja