SAPULCES AR IEDZĪVOTĀJIEM

Cienījamie novada iedzīvotāji! Aicinām jūs aktīvi piedalīties sapulcēs, lai saņemtu informāciju par savās pagastu pārvaldēs 2015. gadā paveikto darbu un plāniem 2016. gadam, kā arī uzdotu jautājumus novada domes vadībai, deputātiem un speciālistiem. —–
Datums    Laiks     Pagasts
08.03.       14.00      Medumu pagasta pārvalde
09.03.       10.00      Ambeļu pagasta pārvalde
09.03.       12.00      Dubnas pagasta pārvalde
09.03.       14.00      Višķu pagasta pārvalde (Špoģu mūzikas un mākslas skolas zālē)
11.03.         9.00      Vecsalienas pagasta pārvalde
11.03.       11.00      Laucesas pagasta pārvalde
16.03.       15.00      Tabores pagasta pārvalde
18.03.       10.00      Biķernieku pagasta pārvalde
22.03.       10.30      Nīcgales pagasta pārvalde (Nīcgales pagasta Tautas namā)
22.03.       13.00      Vaboles pagasta pārvalde
22.03.       15.00      Kalupes pagasta pārvalde
23.03.       16.00      Maļinovas pagasta pārvalde
23.03.       18.00      Naujenes kultūras centrā, Muzeja ielā 6, Locikos
29.03.       11.00      Līksnas pagasta pārvalde, kafejnīcā Virāža
30.03.       10.30      Salienas pagasta pārvalde
30.03.       13.00      Skrudalienas pagasta pārvalde
30.03.       16.00      Demenes pagasta pārvalde
01.04.       15.30      Sventes pagasta pārvalde
01.04.       18.00      Kalkūnes pagasta pārvalde