„Sēņu talka” pulcēja amatierteātrus un folkloras kopas

22. augustā pie Nīcgales Lielā akmens notika amatierteātru un folkloras kopu saiets „Sēņu talka”, kas Nīcgales zaļajā mežā pulcēja krietnu dalībnieku pulku. Dalībniekus laipni sagaidīja meža karaliene – jautrā beka (Valentīna Zvingule). Teatralizētajā uzvedumā skatītāji varēja noskatīties draisko velniņu „labos darbus”. Velniņu kārtējais „labais darbs” bija aizdambēt Daugavu. Tā viņi vilka akmeni uz Ambeļiem, tad uz Vārkavu, Turkiem, Dunavu, Dvieti un Vaboli, apceļojot 5 novadus un daudzus jo daudzus pagastus. —–

Pārguruši, izslāpuši un nedarbos neatbalstīti, viņi atstāja akmeni stāvēt Nīcgales mežā.

Pie akmens ļaudis priecājās, jokojās, izspēlēja iz dzīves dažādas ainiņas, jautri dziedāja un spēlēja akordeonu. Pēc savstarpējas apdāvināšanās un izteiktajām pateicībām „talkotāji” vienojās kopīgā dziesmā, dziedot meža himnu, kas skan katru gadu tieši „Sēņu talkā”.

Aktieri uzgavilē: „Mūsu mežā, zaļā mežā, visi dzīvo savā vaļā. Aktieri sauc balsī skaļā: dzīvosim mēs jautrībā, mīlestībā, draudzībā!”.

Daudz pateicības vārdu saņēma mūsu pavāres ( Ingrīda Malnača un Dace Skutele) par gardo sēņu zupu, kas turpat uz ugunskura tika pagatavota – tā bija lieliska!
„Beciņas – Meža grāmatā” tika ierakstītas atsauksmes un novēlējumi.

Pasākums piesaistīja tūristu un ceļotāju uzmanību, kas brauca apskatīt Lielo akmeni. Tie aicināja beciņu un aktierus uz foto sesiju.

Mūsu pasākumu kuplināja Ambeļu KN folkloras kopa „Speiga”, Vārkavas novada amatierteātris, Turku pagasta amatierteātris, Dunavas pagasta amatierteātris „Sateka”, Dvietes amatierteātris „Nebēdnieki”, Vaboles pagasta amatierteātris „Nagaidama prīca” un, protams, pasākuma saimnieki – Nīcgales pagasta amatierteātris „Kvēlošas sirdis”.

Pateicamies par atbalstu pasākuma organizēšanā Daugavpils novada domei un Nīcgales pagasta pārvaldei.

Aina Stikāne