Sociālais darbs

Augšdaugavas novada Sociālais dienests ir Augšdaugavas novada pašvaldības izveidota iestāde, kura nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Augšdaugavas novada teritorijā.

Sociālais dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijai saistošās starptautiskās tiesību normas, Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, Daugavpils novada domes saistošos noteikumus, lēmumus un rīkojumus, un šo nolikumu.

Sociālā darbiniece: Irina Bule

Tālrunis: 29455219

E-pasts: irina.bule@nicgale.lv

Adrese: Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, LV – 5463

Darba laiks:

  • Pirmdienās 08.00-17.30
  • Otrdienās 08.00-16.30
  • Trešdienās 08.00-16.30
  • Ceturtdienās 08.00-16.30
  • Piektdienās 08.00-15.30
  • Pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30

Pieņemšanas laiks:

  • Pirmdienās 08.00-17.30
  • Trešdienās 08.00-16.30
  • Pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi: