TIEK PĀRTRAUKTA KLĀTIENES PAKALPOJUMU SNIEGŠANA NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒS