Varavīksnes krāsās zied bērnība mana…

Šī gada 31.maijā pa krāsaino varavīksnes tiltu tālākajā zinību ceļā devās seši Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” absolventi.

Kad varavīksne rotāties sāk debesīs

Ar krāsām septiņām jo košām,

Vispirms tā slāpes dzēš,

Tad veldzi zemei nes.

Šī debess parādība skaistā

Ir īsa, reta , tomēr veldzējoši svēta.

No debess valstības šī krāšņā rota

Ka liela balva mums  un Latvijai ir dota.

Skanot  Latvijas valsts himnai , iesākās  skaistais  un svinīgais  pasākums , kurā visi klātesošie draugi, vecāki, radi un ciemiņi priecājās, pateicās , dalījās atmiņās par kopā pavadītajiem gadiem.  Krāsainais un sirsnīgais atvadu brīdis bija piepildīts ar dziesmām , dejām, dzejoļiem un pateicības vārdiem. Pateicības vārdus un mīļus apskāvienus saņēma vecāki, kuri ar mums bija kopā priekos un bēdās, lielajos un mazajos uzvaras brīžos, ikdienā ritmā un svētku laikā, visus četrus gadus. Īpašas pateicības, absolventu rociņām rakstītas, saņēma visi draugi, labdari un atbalstītāji. Svētkus kuplināja mazie bērni no grupas “Taurenīši” ar skaistu un skanīgu apsveikumu.

Ar lepnumu un patiesu gandarījumu par paveikto un apgūto , tika pasniegti Sprīdīša diplomi  un apliecības ar Burtu pavēlnieka titulu . Ciemiņu vidū bija arī Nīcgales pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Stikāns, kurš pateicās bērniem , vecākiem un iestādes kolektīvam par kopīgo darbu pirmajā izglītības posmā, ko dēvē par pirmsskolu. Dāvanā bērni saņēma ekskursiju pa Latgali, maršrutu un laiku atstājot gaviļnieku ziņā.

Svētki aizritēja mīlestības, vasaras, pateicības, prieka un gandarījuma krāsās par kopā paveikto. Ar pārliecību un mieru sirdī  varam droši teikt, ka mūsu “sprīdīši” ir gatavi doties pasaulē un iekarot jaunas zinību virsotnes.

Ej, mazo Sprīdīt, saules taku,

Tev baltas dienas pretī skries.

Būs vienmēr Tavi mīļie blakus,

Un ceļš pret kalnu vienmēr ies.

 

Iveta Guģe, pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja